BỘ ROBOTICS TPA ROBOTKIT DUINO – LẬP TRÌNH SCRATCH

Sản phẩm đồ chơi thông minh cho trẻ 10+
Lập trình hoạt động, điều khiển qua remote với phần mềm scratch
Lắp ráp các mô hình đồ chơi
Cảm biến âm thanh, ánh sáng, chạm

Danh mục: